La formula te deplù lingac

L Cuncors à da nfé cun la narativa y la sagistica. I scric muessa avëi da nfé cun i argumënc udui dant y muessa unì publichei te una dla rujenedes che vën rujenedes tl raion dla Elpes. L “Premio Mario Rigoni Stern” unirà dat al autëur dla miëura opra de narativa o al miëur test scientifich. L pest ie un sëul de n valor de 10.000 (diescmile) Euro.