Žirija

llvo Diamanti Profesor političnih znanosti na Univerzi v Urbinu in “Régimes Politiques Comparées” na podiplomskem študiju Études Politiques na Univerzi v Parizu II, novinar in avtor številnih političnih razprav.
Paola Maria Filippi Paola Maria Filippi, docentka nemške književnosti in literarnega prevajanja na Univerzi v Bologni, znanstveni vodja  centra Osterreich-Bibliothek/Centro LAI v Trentu, članica  Accademia Roveretana degli Agiati e di Villa Vignoni, literarna prevajalka in esejistka.
Mario Isnenghi Nekdanji vodja oddelka za zgodovinske študije in profesor sodobne zgodovine na Univerzi v Benetkah, avtor številnih člankov in razprav, zlasti o prvi svetovni vojni.
Daniele Jalla Po izobrazbi zgodovinar. V vlogi funkcionarja in direktorja je bil med letoma 1980 in 1994 zaposlen pri Deželi Piemont, med letoma 1994 in 2012 pa je vodil Mestne muzeje in muzejsko službo v Turinu. Bil je predsednik zveze ICOM Italia, član Vrhovnega sveta za spomeniško varstvo in pogodbeni profesor muzeologije na raznih univerzah. Raziskoval je zlasti ustno zgodovino, deportacije, muzeologijo in muzeografijo, Alpe in zgodovino valdencev. O tem je objavil več kot 150 esejev, člankov in publikacij.
Paolo Rumiz Pisatelj, novinar in vojni dopisnik, prejemnik številnih nagrad za svoje reportaže.

Usklajevanje: Margherita De Tomas