Obvestilo

USTANOVITEV NATEČAJA

  1. člen – NAGRADA MARIO RIGONI STERN ZA VEČJEZIČNO KNJIŽEVNOST ALP je bila ustanovljena za spodbujanje večjezičnega kulturnega konteksta alpskega prostora. Z nagrado želimo nagraditi leposlovna in esejistična dela, ki so posvečena Alpam, alpski krajini in njenim prebivalcem. Nagrada je bila ustanovljena z namenom, da počastimo spomin na Maria Rigonija Sterna in njegov opus. Z nagrado želimo ovekovečiti vrednote bratstva med narodi, spoštovanja okolja in alpske človečnosti.
  2. člen – Na natečaju lahko sodelujejo lepopisna in esejistična dela. Prijave lahko vložijo založniki, avtorji ali njihovi upravičenci.

ŽIRIJA IN NAGRADE

  1. člen – Žirija bo iz svoje srede izbrala predsednika, ki bo vodil dela, tajnika pa bo imenoval organizacijski odbor, za koordiniranje in pripravo natečajnih listin. Mnenja žirije se ne da izpodbijati. Žirijo sestavlja 5 (pet) članov. Imenuje jo promocijski odbor in jo sestavljajo uveljavljene kulturne in znanstvene osebnosti. Žirija lahko sodeluje s priznanimi strokovnjaki s področja jezikov in ostalih področij, ki ne spadajo med njene pristojnosti.
  2. člen – Za leto 2017 »Nagrada Mario Rigoni Stern« znaša 10.000,00 EUR (deset tisoč evrov). V skladu z mnenjem žirije jo bomo podelili najboljšemu leposlovnemu delu, najboljšemu eseju ali enakomerno razdelili med obema. Žirija lahko izbere največ tri zaslužna dela. Nagrado bomo podelili na slavnostnem dogodku, ki se bo odvijal 17. junija 2017. Dogodka se morajo avtorji zmagovitih ali zaslužnih del udeležiti.

NAČIN UDELEŽBE

  1. člen – Žirija bo ocenila objavljena dela (tj. objavljena v papirnati obliki in opremljena s številko ISBN) živečih avtorjev, ki obravnavajo alpsko tematiko. Dela so lahko napisana v enem od jezikov, ki se govorijo v alpskem prostoru, na primer, a ne samo, francoščini, okcitanščini, franko-provansalščini, italijanščini, nemščini, retoromanščini, ladinščini, furlanščini, slovenščini in lokalnih narečjih, ki so zapisani z akreditiranim konvencionalnim zapisom. Dela morajo biti objavljena v obdobju dveh let pred vsakoletno zapadlostjo razpisa.
  2. člen – Dela morajo dospeti v tajništvo natečaja do 31. marca 2017.
  3. člen – Za vsako delo je treba poslati 7 izvodov, priložiti pa je treba dopis z navedbo podatkov in popolnega naslova avtorja. Dela je treba poslati na naslednji naslov: Segreteria della Giuria del Premio Mario Rigoni Stern c/o Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina via Mach 2 – 38010 San Michele all’Adige (TN), Italia. Prejetih izvodov ne bomo vrnili.
  4. člen – Udeležba na natečaju predpostavlja brezpogojno sprejetje tega pravilnika.