Tematike

Nagrada, ki je izmenično podeljena v Deželi Veneto in Pokrajini Trento, je namenjena vrhunskim literarnim in esejističnim delom, ki so bila objavljena v prejšnjih dveh letih. Dela lahko med drugimi obravnavajo naslednje tematike:

– alpsko krajino in njene naravoslovne ter estetske značilnosti,

– tradicionalne proizvodne dejavnosti, zlasti njihove sonaravne prvine,

– družbeno-kulturni kontekst alpskih skupnosti in institucionalne oblike skupnega upravljanja dobrin,

– lov kot okolju prijazno dejavnost,

– vojno v goratih predelih kot posebno in bolečo plat evropske zgodovine,

– starodavne in sodobne pripovedi, pravljice, legende in mite alpskega prostora.